Felhasználói név Jelszó


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!


Taliándörögd Község
Cím: 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39.Web: http://taliandorogd.hu
Telefon: 0620-281-5911

Bevezető

A község határa már régóta lakott hely volt. Római telep nyomaira is bukkantak a határban. Dörögd első említése 1249-ben történik, amikor az egri püspök birtokhatárait állapítja meg. Nemesek által lakott hely volt Drugd. Taliándörögd területén a középkorban négy település volt:
A legkorábbi Tótdörögd
Monostordörögdöt egyetlen esetben említik (1504)
Felsődörögd a Szent András templommal és
Alsódörögd (a Szent Szűz tiszteletére épített kápolnával) a a XIV. század elején tűnnek fel. [3]
Mind a négy település egyházas hely volt. 1187 lakosból 793 katolikust, 43 reformátust, 349 evangélikust és 4 izraelitát említ a krónika. A településsel szorosan összefügg a Dörögdi család neve és sorsa. A családnak birtoka volt többek között Felső-dörögd, Alsó-dörögd és Imár is. A középkori templom romjai
1548-ban a török felégette a községet és sokáig lakatlan, 1718 után kezdett ismét benépesülni. Az új Dörögd nem a régi falu helyén, hanem „a sűrűben” épült újra. A török hódoltság megszűnése után a települések több család között oszlottak meg. A Dörögdi család fiúágon való kihalása után vizeki Tallián Ferenc lovassági ezredest és feleségét iktatták be a birtokba. A mai Taliándörögd, vizeki Tallián Ferenctől kapta a nevét, megkülönböztetésül a középkori Tóth-dörögd – ma Ódörögd puszta – településtől. Az újratelepülő jobbágyok, közbirtokosok református lelkészt tartanak, aki az evangélikusokat is pasztorálja. 1745-ben még nagyrészt lutheránus a falu. 1760-ban fordul meg az arány, miután Tallián Ignácné földesúrnő a református prédikátort kitelepíti. 1773-ban a községet vegyes hitű magyarság lakja. A falu máig fennmaradt három temploma ennek emlékét őrzi. 1757-től van tanítója a községnek. A település 1785-ben a népesebb falvak sorába tartozott, lakosainak a száma már közel 1.000 fő volt.
1910-ben a lakosság 90% élt a mezőgazdaságból. 1925-ben a községnek szeszgyára, két vegyeskereskedése, két kocsmája és kilenc iparosa volt. Két felekezeti iskolájában katolikus és evangélikus tanítók oktattak. A község legnagyobb területe erdő és szántó. Nagyobb arányú foglalkozási átrétegződés 1949 után következett be. 100 ember járt el dolgozni Halimba, Ajka, Padragkút iparvidékeire, Sümegre és Tapolcára. 1970-től a kereső lakosság 51,9%-a bányászatból és iparból, 44,7%-a mezőgazdaságból élt.

Bemutatkozás

Legnagyobb létszámú a római katolikus.
Plébános: Illés Sándor (Monostorapáti)
Kántor: Berta Lászlóné, Bözsi néni Taliándörögd, Kossuth u. 34.
Világi elnök: id. Szabó Ferenc
Templom: Taliándörögd, Kossuth u. 30.
Mise: minden vasárnap 10 órai kezdettel
Plébánia (melyben kiállítás működik): Taliándörögd, Kossuth u. 30.


Az evangélikusok létszáma 80-90 fő között mozog. Lelkész: Veress István
Gondnok: Horváth Lászlóné, Lincsi néni
Taliándörögd, Petőfi u. 36. tel.: 06-87/437-073
Presbiterium tagjai:
Dezső Katalin
Horváth Lászlóné (küldött)
Mészáros Józsefné (küldött)
Stumpf Zoltánné (küldött)
Szekér Sándorné
Vers Lászlóné
Templom: Taliándörögd, Petőfi u.2.

Istentisztelet téli időszámítás idején: de.: 9
óra nyári időszámítás idején: 14 óra


A reformátusok létszáma: 40 fő
Lelkész:Gondos Gábor, Zánka
Istentisztelet: 2 hetente vasárnap15.30
Gondnok: Kocsor Gyuláné Taliándörögd, Petőfi u.
75 tel.: 87-437-072; 06-30-402-9483
5 presbiter:
Szalay Béláné
Nagy Andrásné
Mészáros Gyuláné
Magvas Józsefné
Mészáros Ernőné
Templom: Taliándörögd, Táncsics u. 1.
Jelenleg hittanosok száma: 3 fő
Évente általában 1-2 konfirmandus

Katolikus templom

Templomunk gótikus stílusú Boldogságos Szűz kápolnáját 1339-ben szentelték fel. Belsejében copf szószék van. Keresztelőkútja a Szent András templomból származik. Újjáépítését 1737-ben a Talián család kezdte meg, de a mai hajót és a tornyot csak 1791-92-ben építette fel Nemeskéri Kiss Pál veszprémi nagyprépost. 2003-ban külsőleg megújult, köszönhetően Tolvaly Ferenc és a gyülekezet anyagi támogatásának. Az épület a Művészetek Völgye Fesztivál ideje alatt hangversenyek helyszíne.
Az 1300-as években az akkori 1187 lakosból 793 fő volt katolikus. Ma a 710 főből kb. 400-an tagjai a gyülekezetnek. Plébánosunk Monostorapátiról ját át: Illés Sándor katolikus plébános. Kántorunk: Berta Lászlóné, Bözsi néni.

Templomszolga: id. Szabó Ferenc
Miserend:
Vasárnaponként:

Hegyesd: 9 óra
Monostorapáti: 10 óra
Taliándörögd: 11 óra
Vigántpetend: 12 óra
Kapolcs: 14 óra


Keresőszavak

Taliándörögd Község, Taliándörögd


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Járásaink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink